Page tree

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének megfelelően az Adatkezelő az alábbi, személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást nyújtja az Érintettek részére.

Adatkezelő (link)

Adatvédelmi tisztviselő (link)

Adatfeldolgozó

1. Vállalatirányítási rendszer fejlesztése és karbantartása:

Moresimp Kft.
Cím: Budapest, Attila u. 12-18, 1047
E-mail cím: info@moresimp.com
Telefonszám: +36 1 299 0225

2. HR feladatok ellátása, jelentkezések fogadása, interjúk szervezése, kapcsolattartás, kiválasztás folyamatában való aktív részvétel:

AX & Partners Hungary Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
E-mail cím: sandor.erika@ri.hu

3. HR feladatok ellátása, kiválasztás folyamatában való aktív részvétel:

Prominder Kft.
Cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 18. B. lház. földszint 1.
E-mail cím: info@minder.hu

Adatkezelés

Regisztráció és felhasználói fiók létrehozása a get.ri.hu oldalon

Az Adatkezelő a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés, valamint a munkafolyamatok szervezése érdekében saját felületet biztosít az állásra jelentkezők részére, amely felület regisztrációt követő bejelentkezéssel érhető el.

Személyes adatok megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása

Adattovábbítás jogalapja

Címzett

Pályázó: Teljes név/felhasználó név, e-mail cím, jelszó, avatár/fénykép, nyelv, időzóna

A pályázó adatainak rögzítése és tárolása, a Rendszerinformatika rendszereiben a pályázó beazonosítása, kapcsolattartási adatainak megőrzése és kapcsolattartási célú felhasználása érdekében.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Amennyiben a pályázat sikertelen:

Állás betöltéséig, vagy Hozzájárulás visszavonásáig (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

illetve

A pályázó külön hozzájárulásával a regisztrációt követő fél évig.

Amennyiben a pályázat sikeres:

Munkaviszony létesítéséig

Pályázó

-

-

A regisztráció, majd a jóváhagyás gomb megnyomásával hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. 

Jelentkezési form kitöltése /önéletrajzi adatok megadása

A pályázatok elbírálása, az adatok értékelése és a megfelelő jelentkező kiválasztása érdekében az Adatkezelő elektronikus űrlapot biztosít. Mindemelett az önéletrajz elektronikus levélként is továbbítható az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az önéletrajzban feltüntetett adatok kiértékelése és a betöltendő munkakörnek való megfelelése alapján dönt a pályázat elutasításáról vagy a Pályázó állásinterjúra történő behívásáról.

Személyes adatok megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása

Adattovábbítás jogalapja

Címzett

Pályázó: Név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születéskori neve, fénykép, megadott elérhetőség (e-mail cím, telefonszám), előző munkahelyek, megpályázott pozíció/munkakör, eddig betöltött pozíciók, végzettség, beszélt nyelv(ek), jelentkezés ideje, bérigény, egyéb megosztott információ

Pályázók által megküldött önéletrajzok fogadása, kezelése, állásra jelentkezők azonosítása. A Pályázó meghirdetett munkakörnek való megfelelés szempontjai szerinti vizsgálata, kiválogatása, értékelése.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Amennyiben a pályázat sikertelen:

Állás betöltéséig, vagy Hozzájárulás visszavonásáig (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

illetve

A pályázó külön hozzájárulásával a regisztrációt követő fél évig.

Amennyiben a pályázat sikeres:

Munkaviszony megszűnéséig

Pályázó

-

-

Az állásra való jelentkezéssel és a pályázati anyag Adatkezelő részére történő megküldésével hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Amennyiben regisztrált az Adatkezelő rendszeribe, úgy hozzájárulását a jóváhagyás gomb megnyomásával adhatja meg.

Motivációs levél

A pályázatok elbírálása, az adatok értékelése és a megfelelő jelentkező kiválasztása érdekében az Adatkezelő elektronikus űrlapot biztosít. Mindemellett a motivációs levél elektronikus üzenetként is továbbítható az Adatkezelő felé. Az Adatkezelő a motivációs levélben feltüntetett adatok kiértékelése és a betöltendő munkakörnek való megfelelése alapján dönt a pályázat elutasításáról vagy a Pályázó állásinterjúra történő behívásáról.

Személyes adatok megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása

Adattovábbítás jogalapja

Címzett

Pályázó: Név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születéskori neve, aláírás, motivációs levél tartalma

Pályázók által megküldött önéletrajzok fogadása, kezelése, állásra jelentkezők azonosítása. A Pályázó meghirdetett munkakörnek való megfelelés szempontjai szerinti vizsgálata, kiválogatása, értékelése.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Amennyiben a pályázat sikertelen:

Állás betöltéséig, vagy Hozzájárulás visszavonásáig (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

illetve

A pályázó külön hozzájárulásával a regisztrációt követő fél évig.

Amennyiben a pályázat sikeres:

Munkaviszony létesítéséig

Pályázó

-

-

Az állásra való jelentkezéssel és a pályázati anyag Adatkezelő részére történő megküldésével hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Amennyiben regisztrált az Adatkezelő rendszeribe, úgy hozzájárulását a jóváhagyás gomb megnyomásával adhatja meg.

Állásinterjú

Az állásinterjú során a Pályázó szakmai rátermettségét, a betöltendő munkakör ellátására való alkalmasságát, munkatapasztalatát, tudását kívánja felmérni és értékelni az Adatkezelő. Az interjúkon a közvetlen felettes, a munkáltatói jogkör gyakorlója és a HR feladatokat ellátó adatfeldolgozók vehetnek részt. Az interjú két- vagy többkörös felmérésből és kiértékelésből áll,  az első kör szóbeli meghallgatással történik, melynek lezárást követően az interjúztatók a megismert adatok kiértékelésével szavaznak a pályázó második körbe történő tovább léptetéséről. A második, illetve további körökben vagy szóbeli meghallgatást tart az Adatkezelő és/vagy rövid, munkafolyamatnak nem minősülő tesztfeladatokkal méri fel a Pályázó elméleti és gyakorlati tudását. A Pályázó felvételéről vagy elutasításáról szintén szavazással születik döntés, minden interjúztató igen szavazata szükséges a felvételhez.

Személyes adatok megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása

Adattovábbítás jogalapja

Címzett

Pályázó: Név, végzettség, önéletrajzi adatok, interjú során megismert adatok és levont következtetések, tesztfeladat eredményei

Állásra jelentkezők interjúztatása, a jövőbeni munkatárs kiválasztása az elhangzott információk (és a kitöltött feladatsorok) felhasználásával és kiértékelésével. Szavazás a Pályázó felvételéről vagy elutasításáról.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Amennyiben a pályázat sikertelen:

Állás betöltéséig, vagy Hozzájárulás visszavonásáig (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

illetve

A pályázó külön hozzájárulásával a regisztrációt követő fél évig.

Amennyiben a pályázat sikeres:

Munkaviszony létesítéséig

Pályázó

-

-

Az interjún történő megjelenésselhozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

Állásra pályázó pályázati anyagának jövőbeli interjúk során történő felhasználása

Személyes adatok megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása

Adattovábbítás jogalapja

Címzett

Pályázó: Név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születéskori neve, bérigény, aláírás, elérhetőség, önéletrajz tartalma, motivációs levél tartalma, megkeresés időpontja, megkeresés során megismert adatok, egyéb az eljárás során megismert személyes adat

Állásra jelentkező alkalmasságának vizsgálata. A jövőbeni munkatárs maximum féléven belüli kiválasztása a megküldött információk felhasználásával és kiértékelésével.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Amennyiben a pályázat sikertelen:

Állás betöltéséig, vagy Hozzájárulás visszavonásáig (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

illetve

A pályázó külön hozzájárulásával a regisztrációt követő fél évig.

Amennyiben a pályázat sikeres:

Munkaviszony létesítéséig

Pályázó

-

-

Nyilatkozatával hozzájárulást adja adatai kezeléséhez.

Kapcsolattartás a pályázókkal

Személyes adatok megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása

Adattovábbítás jogalapja

Címzett

Pályázó: Név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartás során megismert egyéb adat

Pályázati eljárás folyamán a Pályázó azonosítása és vele való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Amennyiben a pályázat sikertelen:

Állás betöltéséig, vagy Hozzájárulás visszavonásáig (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

illetve

A pályázó külön hozzájárulásával a regisztrációt követő fél évig.

Amennyiben a pályázat sikeres:

Munkaviszony létesítéséig

Pályázó

-

-

Az állásra való jelentkezéssel és a pályázati anyag Adatkezelő részére történő megküldésévelhozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Amennyiben regisztrált az Adatkezelő rendszeribe, úgy hozzájárulását a jóváhagyás gomb megnyomásával adhatja meg.


Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít adatokat.

Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

A pályázati eljárás során ember általi kiértékelés és kiválasztás történik a megküldött személyes adatok és az interjún elhangzottak alapján a megfelelő személy kiválasztása érdekében. A kiválasztási folyamatban több személy is részt vesz, a felvételről szavazással döntenek az interjúztatók.

Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak köre

Az Adatkezelő mindenre kiterjedő, részletes adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik az általa kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében. Ezen szabályokat minden munkavállaló és adatfeldolgozó ismeri és betartja.  Az adatokat zárt rendszerben, megfelelő védelemmel ellátott, HR ügyintézésre kifejlesztett szoftverben tárolja az Adatkezelő. Az adatokat kizárólag az interjúztatást végző kollégák és adatfeldolgozók kezelik és ismerik meg. A pályázat lezárultát követően az Adatkezelő véglegesen törli azon érintettek adatait, akik nem adták hozzájárulásokat pályázati anyaguk további őrzéséhez.

Az általunk kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok és ezen jogok gyakorlásának módja (LINK)

Gyakorolható érintetti jogok: Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk), Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk), Törléshez való jog (GDPR 17. cikk), Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk), Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk), Hozzájárulás visszavonásához való jog, Panasz (GDPR 77. cikk),


Budapest, 2022.03.10.

  • No labels