Page tree

Tisztelt Ügyfelünk!

Amint az a sajtóban is követhető volt, 2021 utolsó negyedévében a gáz világpiaci ára óriási kilengést produkált. Sajnos ez az esemény a villamos energia árra is hatással volt, amely begyűrűzött minden olyan üzleti területre is, ahol a termékek vagy szolgáltatások előállítása jelentős energiafelhasználással történik. Hosszútávú tendenciákat senki nem mer vagy tud felállítani és a növekedés olyan mértékű, amelyet üzletileg már a vállalkozások saját kontójukra kiegyenlíteni nem tudnak.

Ezen felül a tavalyi évben az előző két évtizedben nem tapasztalt mértékben növekedett az infláció, és annak érdekében, hogy üzletkritikus szolgáltatásaink az eddig megszokott minőségben tudjuk nyújtani, elengedhetetlen, hogy a Rendszerinformatika gazdasági egyensúlyát továbbra is garantáljuk. Így fennállásunk 12 évében, először kényszerülünk arra, hogy árkorrekciót hajtsunk végre az infláció kapcsán minden szolgáltatásunkra, az energiaárak növekedése kapcsán pedig adatközponti szerverelhelyezési szolgáltatásaink energia továbbterhelési modelljét változtassuk meg.

Infláció

Az inflációkövetés mértéke: 5,1%

Hatályba lépése: 2022.03.01.

Érintett szolgáltatások: minden olyan szolgáltatás, amely 2020-ban vagy azelőtt lett szerződésben aktiválva, kivételt képeznek az adatközpontokban közvetlenül elszámolt energiárak.

ÁSZF hivatkozás: 

5.2.5. A Szolgáltató az árakat minden évben egyszer, legfeljebb az éves infláció mértéke szerint módosíthatja, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok szerint az alábbi szerződéstípusoknál:

 • a speciálisan ajánlati formában közzétett díjakkal kötött határozatlan idejű
 • az egy évet meghaladó határozott idejű
 • 1.2 pont szerinti automatikusan meghosszabbodó szerződések esetén.

A szervertermi hűtött áram továbbszámlázási módszerének változása

Mivel adatközpontjainkban különböző időpontokban történt az Ingatlan üzemeltető részéről a szerződéskötés az energiaszolgáltatóval, ezért az energia alapára is adatközpontjainkban eltérő. Annak érdekében, hogy transzparensé váljon az energia továbbterhelése, elszámolási modellt kell váltanunk. Az elszámolási modell egyik része az "openbook" jellegű elszámolás, ami azt jelenti, hogy betekinthetővé válik adatközpontokként az energia vételezési ára, ami 1:1 aránnyal kerül továbbterhelésre, másik része pedig az iparági szabványok szerinti PUE energiahatékonysági szorzó alkalmazása (klimatizáció, szünetmentesítési veszteség, generátorüzemi veszteség, stb.), amely egy szorzószámként fog felkerülni a számlára. Ennek jelenlegi értéke adatközpontonként egységes: 0,7, így az összes fizetendő díj az az áram vételezési díj 1,7X-ese.

A modellváltást Általános szerződés feltételeink változtatásával kívánjuk érvényesíteni:

 • 11. melléklet – Adatközponti szerverelhelyezés (Co-location)
  • Definíciók-Hűtési faktor bevezetése
  • Környezeti és infrastrukturális feltételek-Hűtési faktor mértékének meghatározása;
  • Szolgáltatási szerződés blokkminta
  • Árképzés módjának meghatározása

A módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) teljes szövege honlapunkon érhető el letölthető pdf formátumban.

Hatályba lépése: 2022.03.01. (2022. februári elszámolási időszakra vonatkozólag)

A fentiek szerint az alábbiak szerint alakulnak adatközpontontokként az elszámolási árak:

AdatközpontCímÁram elszámolási kezdőára
VH1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Villamos energia vételezési díja: 82 HUF

PUE érték: 82 HUF × 0,7 = 57,4 HUF

Teljes energia díj: 139,4 HUF / kWh  + ÁFA

HAUSZMANN1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A

Villamos energia vételezési díja: 52,25 HUF

(törvényben biztosított kedvezményes tarifa 2022.06.30-ig)

PUE érték: 52,25 HUF × 0,7 = 36,58 HUF / kWh  + ÁFA

Teljes energia díj: 88,83 HUF / kWh  + ÁFA

Amennyiben a jelen módosítást nem kívánják elfogadni, úgy az Eht. 132. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott jogukkal élhetnek. Az előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokról szóló tájékoztatót lent olvashatják. A módosításokkal kapcsolatos esetleges kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz!

Köszönjük eddigi bizalmát és biztosítjuk, hogy partnereinket a jövőben is minőségi és innovatív szolgáltatásokkal és magas minőségű ügyfélkiszolgálással várjuk!

 

Budapest, 2022.02.01

 Üdvözlettel:

 Rendszerinformatika ZRt.


Az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokról

 Ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az Előfizetőket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerint értesíteni, az Előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.


 • No labels